Felicidade é saber aproveitar todos os momentos como se fossem os últimos.

Felicidade é saber aproveitar 
todos os momentos como 
se fossem os últimos.