Felicidade

Felicidade é ter algo
o que fazer, ter algo
que amar e algo
que esperar.